Groene Bon Gemeente Gennep

Verantwoordelijke: Gemeente Gennep
Datum: februari 2021
Website van de onderneming: gennep.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van gennep.groenebon.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen.

Wanneer je een Groene Bon aanvraagt, vragen we je om voldoende persoonsgegevens te verstrekken om onze diensten te kunnen verlenen.

1: Wij vragen je om jouw postcode huisnummer combinatie omdat Groene Bonnen  slechts beperkt beschikbaar zijn per uniek adres.

2: Wij vragen je om jouw e-mailadres om de aan jou verstrekte Groene Bon af te kunnen leveren.

3: Wij kunnen je vragen om je naam en telefoonnummer indien de aangeboden dienst vereist dat wij contact met je opnemen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak.

4: Wij vragen je om je naam en email voor het versturen van de nieuwsbrief duurzaamheid. Voorwaarde voor het deelnemen aan de actie is dat je jezelf inschrijft voor deze nieuwsbrief.

5: Wij kunnen je vragen om naam, telefoonnummer, adres of email voor andere redenen dan hierboven genoemd. In dat geval leggen wij op het moment van vragen aan je uit waarvoor we het nodig hebben.

Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor je, zoals met jou overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of jouw website gebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken je erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij plaatsen geen cookies in je browser. Voor cookies geplaatst door andere partijen, verwijzen wij je naar de informatie die deze partijen zelf op hun eigen website daarover geven. Wij kunnen zelf geen invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze dergelijke partijen.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

voor het verrichten van de aangeboden diensten
om met je in contact te kunnen treden wanneer dat is aangegeven bij de dienst;
het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
het verzorgen en verbeteren van onze website
het verrichten van marktonderzoek

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hebben verkregen.

Duur van de verwerking

Je persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, wat samen kan hangen met de aard van onze relatie tot jou.

Jouw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft je een aantal rechten. Wij informeren je daar graag over. Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het op deze website weergegeven contactformulier.

Je hebt recht op:

Toegang en inzage:

Je hebt het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van jouw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Verbetering, verwijdering en beperking:

Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Verzet:

De privacywetgeving biedt je het recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; je hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Gegevensoverdacht:

Je hebt het recht om je Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Intrekken van toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Indienen van een klacht:

Wanneer je een klacht hebt over privacyschending, dan horen wij dat graag van je. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met je tot een oplossing te komen. Neem bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Ook kun je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag via

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens delen met anderen?

Jouw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld zonder je instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij je om toestemming vragen voor doorzenden van je gegevens aan andere bedrijven of instanties. Het intern verwerken van jouw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij het doorgeven van jouw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens zonder je toestemming moeten vrijgeven, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij zullen in redelijkheid proberen je van tevoren daarover te informeren.

Aansprakelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van je persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin jouw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.

Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van je eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login te voorkomen. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je computer, IP-adres en identificatiegegevens, en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Social media

Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Linkedin). Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen over je privacy kunt je altijd contact met ons opnemen.

Jouw keuzes voor verwerking persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wil je een verandering van je keuze doorgeven, neem dan contact met ons op via het op deze website beschikbare contactformulier.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.